Hukukçular, afta yer alan terörizmin yargıçların ve Avrupa’nın filtresinden geçtiğinden şüphe ediyor

Farklı İspanyol üniversitelerinden Anayasa, Ceza ve Usul Hukuku profesörleri ve profesörleri şu konuda hemfikir: af kanununda yapılan son değişikliğin etkinliğinden şüphe duymak vakaları için terörizm:…

Batet, Marchena’nın talebi üzerine, Ernesto Ekaizer tarafından Rodríguez’i Kongre’den ihraç ederek siyasi katılımın 23. maddesini ihlal etti.

Köpek öldü, kuduz bitti mi? Veya yasal olarak ‘ diline çevrildiAlberto Rodríguez davası‘, Anayasa Mahkemesi İkinci Dairesi tarafından verilen 45 günlük hapis cezasının iptali üzerine,…